Arhiva kategorije: Nekategorizirano

IX. SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

IX.REDOVNO IZVJEŠTAJNO ZASJEDANJE SKUPŠTINE DRUŠTVA I IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

održalo se 9. 3. 2020.  u Zagrebu u zgradi Matice hrvatske sa dnevnim redom:

 1.  izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione  komisije
 2.  usvajanje ZAPISNIKA SA 7. SKUPŠTINE 18.3. 2019.
 3.  usvajanje IZVJEŠTAJ O RADU DRUŠTVA U 2019.
 4.  usvajanje izvješća GLAVNE TAJNICE
 5.  usvajanje BLAGAJNIČKOG IZVJEŠĆA
 6.  usvajanje IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA
 7.  usvajanje IZVJEŠĆA ČASNOG SUDA
 8.  izbor ČLANOVA PREDSJEDNIŠTVA , NADZORNOG ODBORA,ČASNOG  SUDA I LIKVIDATORA
 9.  usvajanje PLANA RADA U 2020.
 10.  usvajanje FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.
 11.  primjedbe i prijedlozi

BILJNI POKROV OTOKA KRKA

 

18. veljače 2020. u knjižnici “Bogdan Ogrizović” , održano je predavanje Zdravka Furlana prof. sa naslovom

Biljni pokrov otoka Krka

 

Predstavljen je nastanak biljnog pokrova na otoku Krku. Dan je pregled biljnog svijeta od sjevera do juga otoka, s osvrtom na stanište pojedinih biljnih vrsta.

 

TRI DOBRINJSKE DAROVNICE

55. društveni sastanak

7. 1. 20.  u knjižnici „Bogdan Ogrizović“,

Predavanje " Tri dobrinjske darovnice" je održao Josip Justinić koji je obradio darovnice slavnog Dragoslava iz 1100. godine,  Pariježićevu iz 1230. g., te Ambrozovu darovnicu iz 1321. godine. Usporedno čitanje triju najstarijih dobrinjskih darovnica potvrđuje ranija saznanja i donosi nova, posebno u kontekstu novopronađenog talijanskog prijevoda Ambrozove darovnice.

 

Nakladništvo u Općini Malinska-Dubašnica

 4. 12. 19.  u knjižnici „Bogdan Ogrizović“ održan je 54. društveni sastanak sa temom:

“Nakladništvo u okrilju Općine Malinska- Dubašnica”

Robert Anton Kraljić je opisao  nakladničke projekte .

Tomislav Galović : O DUBAŠNICI I NJEZINIM LJUDIMA I i II, Milan Radić. VOLJENOJ VALI, Anđelko Badurina: INVENTAR SAMOSTANA SV. MARIJE MAGDALENE U PORTU NA OTOKU KRKU, Perica Dujmović-Tomislav Galović PLOVANSKA CRIKVA SVETOGA APOLINARA, Ivan Botica-Vinko Kovačić- Kristijan Kuhar: KNJIGE POSINOVLJENJA, NOVICIJATA I ZAVJETOVANJA FRANJEVACA TREĆOREDACA GLAGOLJAŠA OTOKA KRKA, Anton Bozanić: DUBAŠNICA te MIHOLJICE I SVETI VID, Tomislava Bošnjak Botica, Ivan Botica i Tomislav Galović: HRAVTSKOGLAGOLJSKI NOTARIJAT OTOKA KRKA – NOTARI DUBAŠNICE Sv.1. Glasilo općine NAŠI ZVONI , te niz brošura.

U nastavku je dr.sc. Tomislav Galović doc. predstavio svoju  upravo izašlu knjigu „O Dubašnici i njezinim ljudima II.“,  kao najnoviji primjer tog nakladništva.

Otok Krk u Velikom ratu

53.  Društveni sastanak dana 5. 11. 2019.

u  Velikoj dvorani Matice hrvatske u Matičinoj ul. 2.

U izlaganju pod nazivom Otok Krk u Velikom ratu  1914.-1918.  

mr. sc. Tvrtko Božić opisao je  život stanovnika otoka Krka u vrijeme Prvoga svjetskog rata, koji se u gospodarsko-društvenom smislu počeo mijenjati istodobno s mobilizacijom početkom kolovoza 1914. godine i odlaskom vojno sposobnih muškaraca u rat. Ratna svakodnevica nalagala je svakovrsna odricanja, štednju i naposljetku borbu za preživljavanje. Odmicanjem rata otočno stanovništvo podlijegalo je rekvizicijama, zabranama te opskrbnim problemima koji su uzrokovali neimaštinu, glad i bolesti. Sušne godine 1916. i 1917. uzrokovale su veliku glad i smrtnost na otoku, što je dovelo do transporta krčke djece na prehranu u sjevernu Hrvatsku. Kraj rata u studenome 1918. godine dočekan je na otoku s velikim olakšanjem i nadom u bolju sutrašnjicu.

IZLET NA GODEŠIČ I ŠKOFJU LOKU

Posjetili smo Godešić i Škofju Loku u subotu 5. 10. 2019. gdje su nas dočekali naši domaćini Arne i Peter.

U Crkvi sv. Nikolaja u Godešiču smo nakon predavanja prof. Petre Stankovske razgledali glagoljske grafite zapisane na freskama na početku XVI. st. 

Nakon  posjete Godešiču, obišli smo srednjevjekovnu Škofju Loku  i posjetili Loški muzej (na Škofjološkom gradu)Ručali smo u srednjevjekovnoj Žitnici  u starom dijelu grada i nakon kraće šetnje zaputili se prema Zagrebu.

 

GLAVOTOK – DATJA I PRIJATJA 1842/1843

Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka održalo je svoj 52. društveni sastanak  23. rujna 2019. godine  u knjižnici “Bogdan Ogrizović”.

Franjevački samostan na Glavotoku
Franjevački samostan na Glavotoku

 Tema sastanka je  život i rad u samostanu i okolnim selima sredinom XIX. stoljeća. Knjiga primitaka i izdataka obiluje podatcima o visini dnevnica, cijeni i količinama žitarica, drva, mesa, ribe, ulja i vina, pa je pouzdan izvor za proučavanje gospodarske povijesti ovoga samostana franjevaca trećoredaca i zapadnoga dijela otoka Krka. Iz broja žurnada i količine razmjenjene robe sa seljacima,ribarima i zanatlijama iz okolnih sela na Krku i Cresu vidi se koliko su međusobno upućeni jedni na druge i kako u zajedništvu nastoje osigurati ljetinu i slijedeće godine.