Izlet na otok Krk

Program izleta za subotu 1. 10. 2022. u Kras, Poljica i Njivice

07.3o – polazak autobusa ispred  Mimare na Roosweltovom trgu.

08.3o – odmor u Ravnoj Gori.

10.45 – dolazak u Kras, obilazak vodi Josip Justinić.

11.oo -polazak za Poljica.

11.3o – Poljica, vlč. Badurina Zvonimir nas upoznaje sa crkvom sv. Kuzme i Damjana i selom Poljica.

12. oo – prof. dr. sc. Sanja Zubčić, će nas ukratko upoznati sa čakavskim narječjem hrvatskog jezika tog dijela otoka, te sa krčkorumunjskim jezikom kojim se služio dio stanovništva u Poljicama.

12.3o – ručak u Poljicama u „Tri maruna“ (Domaće kobasice na roštilju sa krumpirom i kupusom ili sitna plava riba).

14.15 – odlazak u Njivice na kavu, sladoled (Miramare, Pasage), na šetnju ili kupanje.

16.3o  –  polazak za Zagreb. Pauza u Ravnoj Gori.

19.oo  – dolazak u Zagreb

PRIJAVA IZLETA:  Nada JAGETIĆ  098 316 709.