XII. REDOVNA SKUPŠTINA

  DRUŠTVA KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA

 održana je 27.3.2023. u Maloj dvorani Matice hrvatske

sa sljedeći dnevni redom:

  1. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione komisije
  2. Usvajanje zapisnika s XI. skupštine Društva
  3. Izvješće o radu Društva u 2022. godini
  4. Izvješće Glavne tajnice za 2022. godinu
  5. Izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu
  6. Izvješće suda časti za 2022. godinu
  7. Financijsko izvješće za 2022. godinu
  8. Plan rada Društva u 2023. i 2024. godini
  9. Financijski plan Društva za 2023. i 2024. godinu
  10. Razno