Izlet na Goli otok

Nakon dvije godine pauze zbog pandemije, uputili smo se na izlet u Bašku i na Goli otok 25. 9. 2021. godine.

Ponovo smo se okupili u velikom broju i po prekrasnom jesenjem danu u dobrom raspoloženju, nakon kraćeg zadržavanja u Baški, nastavili brodom za Goli otok. Lijepi otok načičkan neprimjerenim objektima i bremenitom prošlošću ostat će nam u trajnoj sjećanju.

Tijekom vožnje po otoku doživjeli smo i jedan od vrlo rijetkih gumi-defekta na ovom kaznioničkom tlu.

Na povratku smo posjetili i otok Sv. Grgur pristajanjem  u divnoj, šumovitoj i pitomoj vali. Nekadašnje  zatvorenice služile su svoje kazne u sjajnom okruženju.  Ugodno poslijepodnevno sunce nas je grijalo a lagani vjetić hladio na plovu do  Baške, a vožnja autobusom preko Krčkog mosta  naznačila nam je da je Zagreb u blizini.

X. SKUPŠTINA DRUŠTVA

DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA

održalo je 21. 9. 2021 u zgradi MH u Matičinoj 2 svoju

X. REDOVITU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU

skupština pod maskama
skupština pod maskama

sa dnevnim redom:
1.  Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione komisije
2.   usvajanje ZAPISNIKA  SA 9. SKUPŠTINE 9. 3. 2020.
3.   usvajanje IZVJEŠĆA O RADU DRUŠTVA U 2020.
4.   usvajanje  IZVJEŠĆA GLAVNE TAJNICE
5.   usvajanje BLAGAJNIČKOG IZVJEŠĆA

skupština pod maskama

6.   usvajanje IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA
7.   usvajanje IZVJEŠĆA ČASNOG SUDA
8.   usvajanje PLANA RADA za 2021. godinu
9. usvajanje FINANCIJSKOG PLANA za 2021. godinu
10. primjedbe i prijedlozi

 

57. DRUŠTVENI SASTANAK

Nakon nekoliko jakih potresa i jedne pandemije, nestao je jedan svijet u kojem smo održavali naše sastanke, išli na izlete i uživali u zajedničkom druženju.

Dana 8. lipnja 2021. ,ponovno smo, nakon 18. veljače 2020. održali jedan sastanak Drušva  u posebnim okolnostima (vidi slike).

doc. dr. sc. Tomislav Galović predstavio nam je Krčki zbornik svezak 75.,  tiskan povodom 50 godina rada Povijesnog društva otoka Krka.

Temeljna cjelina su Rasprave i članci u kojoj se objavljuje četiri znanstveno- stručna rada. Potom slijedi Građa za povijest otoka Krka , Tematski blok posvećen 50. obljetnici Društva, Obljetnice, Recenzije i prikazi itd.

IX. SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

IX.REDOVNO IZVJEŠTAJNO ZASJEDANJE SKUPŠTINE DRUŠTVA I IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

održalo se 9. 3. 2020.  u Zagrebu u zgradi Matice hrvatske sa dnevnim redom:

 1.  izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione  komisije
 2.  usvajanje ZAPISNIKA SA 7. SKUPŠTINE 18.3. 2019.
 3.  usvajanje IZVJEŠTAJ O RADU DRUŠTVA U 2019.
 4.  usvajanje izvješća GLAVNE TAJNICE
 5.  usvajanje BLAGAJNIČKOG IZVJEŠĆA
 6.  usvajanje IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA
 7.  usvajanje IZVJEŠĆA ČASNOG SUDA
 8.  izbor ČLANOVA PREDSJEDNIŠTVA , NADZORNOG ODBORA,ČASNOG  SUDA I LIKVIDATORA
 9.  usvajanje PLANA RADA U 2020.
 10.  usvajanje FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.
 11.  primjedbe i prijedlozi

BILJNI POKROV OTOKA KRKA

 

18. veljače 2020. u knjižnici “Bogdan Ogrizović” , održano je predavanje Zdravka Furlana prof. sa naslovom

Biljni pokrov otoka Krka

 

Predstavljen je nastanak biljnog pokrova na otoku Krku. Dan je pregled biljnog svijeta od sjevera do juga otoka, s osvrtom na stanište pojedinih biljnih vrsta.

 

TRI DOBRINJSKE DAROVNICE

55. društveni sastanak

7. 1. 20.  u knjižnici „Bogdan Ogrizović“,

Predavanje " Tri dobrinjske darovnice" je održao Josip Justinić koji je obradio darovnice slavnog Dragoslava iz 1100. godine,  Pariježićevu iz 1230. g., te Ambrozovu darovnicu iz 1321. godine. Usporedno čitanje triju najstarijih dobrinjskih darovnica potvrđuje ranija saznanja i donosi nova, posebno u kontekstu novopronađenog talijanskog prijevoda Ambrozove darovnice.

 

Nakladništvo u Općini Malinska-Dubašnica

 4. 12. 19.  u knjižnici „Bogdan Ogrizović“ održan je 54. društveni sastanak sa temom:

“Nakladništvo u okrilju Općine Malinska- Dubašnica”

Robert Anton Kraljić je opisao  nakladničke projekte .

Tomislav Galović : O DUBAŠNICI I NJEZINIM LJUDIMA I i II, Milan Radić. VOLJENOJ VALI, Anđelko Badurina: INVENTAR SAMOSTANA SV. MARIJE MAGDALENE U PORTU NA OTOKU KRKU, Perica Dujmović-Tomislav Galović PLOVANSKA CRIKVA SVETOGA APOLINARA, Ivan Botica-Vinko Kovačić- Kristijan Kuhar: KNJIGE POSINOVLJENJA, NOVICIJATA I ZAVJETOVANJA FRANJEVACA TREĆOREDACA GLAGOLJAŠA OTOKA KRKA, Anton Bozanić: DUBAŠNICA te MIHOLJICE I SVETI VID, Tomislava Bošnjak Botica, Ivan Botica i Tomislav Galović: HRAVTSKOGLAGOLJSKI NOTARIJAT OTOKA KRKA – NOTARI DUBAŠNICE Sv.1. Glasilo općine NAŠI ZVONI , te niz brošura.

U nastavku je dr.sc. Tomislav Galović doc. predstavio svoju  upravo izašlu knjigu „O Dubašnici i njezinim ljudima II.“,  kao najnoviji primjer tog nakladništva.

Otok Krk u Velikom ratu

53.  Društveni sastanak dana 5. 11. 2019.

u  Velikoj dvorani Matice hrvatske u Matičinoj ul. 2.

U izlaganju pod nazivom Otok Krk u Velikom ratu  1914.-1918.  

mr. sc. Tvrtko Božić opisao je  život stanovnika otoka Krka u vrijeme Prvoga svjetskog rata, koji se u gospodarsko-društvenom smislu počeo mijenjati istodobno s mobilizacijom početkom kolovoza 1914. godine i odlaskom vojno sposobnih muškaraca u rat. Ratna svakodnevica nalagala je svakovrsna odricanja, štednju i naposljetku borbu za preživljavanje. Odmicanjem rata otočno stanovništvo podlijegalo je rekvizicijama, zabranama te opskrbnim problemima koji su uzrokovali neimaštinu, glad i bolesti. Sušne godine 1916. i 1917. uzrokovale su veliku glad i smrtnost na otoku, što je dovelo do transporta krčke djece na prehranu u sjevernu Hrvatsku. Kraj rata u studenome 1918. godine dočekan je na otoku s velikim olakšanjem i nadom u bolju sutrašnjicu.

IZLET NA GODEŠIČ I ŠKOFJU LOKU

Posjetili smo Godešić i Škofju Loku u subotu 5. 10. 2019. gdje su nas dočekali naši domaćini Arne i Peter.

U Crkvi sv. Nikolaja u Godešiču smo nakon predavanja prof. Petre Stankovske razgledali glagoljske grafite zapisane na freskama na početku XVI. st. 

Nakon  posjete Godešiču, obišli smo srednjevjekovnu Škofju Loku  i posjetili Loški muzej (na Škofjološkom gradu)Ručali smo u srednjevjekovnoj Žitnici  u starom dijelu grada i nakon kraće šetnje zaputili se prema Zagrebu.