Predavanje „DRMUN“ – kulturno prirodni fenomen otoka Krka

27. rujna 2023. godine u Zagrebu u knjižnici i čitaonici Bogdan Ogrizović održano je predavanje o gospodarenju dubašljanskim šumama pod nazivom “Drmun” – kulturno prirodni fenomen otoka Krka.Najprije je izvršni voditelj Centra Dino Buljat okupljenima predstavio Interpretacijski centar DUBoak i načine na koji isti kroz svoj postav, ali i popratne aktivnosti (poput interpretacijskih šetnji i radionica) nastoji valorizirati maritimnu, kulturnu i prirodnu baštinu koja se najbolje ogleda upravo u našim drmunima.Nakon toga je Toni Kraljić, magistar inženjer šumarstva, govorio o tradicijskom održivom gospodarenju šumama, značaju za bioraznolikost, povijest i kulturu čovjeka od vremena Liburna do danas.

Posjet komunalnom poduzeću Ponikve, Krk

U subotu, 20. svibnja 2023. u suradnji s komunalnim poduzećem „Ponikve“ iz Krka obišli smo crpnu stanice Ponikve, reciklažno dvorište i odlagalište otpada Treskavac sa ciljem upoznavanja sa upravljanjem vodnim rezervama otoka Krka i tzv. Zero Waste planom  gospodarenja otpadom.

Ulaskom u ograđeni i štićeni prostor jezera Ponikve započeo je obilazak na lokaciji prirodnog jezera na kojem je 1984. godine izgrađena brana i stvoreno akumulacijsko jezero, budući da na toj lokaciji padne oko 1300 litara kiše po metru kvadratnom.

Nakon razgledavanja crpne stanice i rezervoara, laganom šetnjom članovi Društva su se spustili do samog jezera Ponikve, te nakon kraćeg zadržavanja nastavili put prema reciklažnom dvorištu i odlagalištu otpada na Treskavcu.

Predavanje

 

U utorak, 16. svibnja 2023. godine u organizaciji Društva Krčana i prijatelja otoka Krka i odjela za povijest Matice hrvatske Damir Kremenić je u maloj dvorani Matice hrvatske održao  predavanje

Povijesna šetnja Svetim Dunatom”

Crkvica Svetoga Dunata kod Kornića na otoku Krku slabo je poznata izvan krugova stručnjaka. Podaci su raspršeni i nedostupni. Prikupljanje podataka i predavanja o crkvici poticaj su za jaču brigu Kornićara i mogući početak obnove ovog vrijednog spomenika.

Moderator je bio izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović
pročelnik Odjela za povijest Matice hrvatske

Predavanje

17. 4. 2023. godine u maloj dvorani Matice hrvatske
dr.sc. Sanja Zubčić, red. prof. Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, održala je, uz punu dvoranu, predavanje

Jezična raznolikost otoka Krka

Rijetko se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko međusobno različitih mjesnih govora kao na otoku Krku, i upravo to predstavlja njegovu jezičnu posebnost.

XII. REDOVNA SKUPŠTINA

  DRUŠTVA KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA

 održana je 27.3.2023. u Maloj dvorani Matice hrvatske

sa sljedeći dnevni redom:

 1. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione komisije
 2. Usvajanje zapisnika s XI. skupštine Društva
 3. Izvješće o radu Društva u 2022. godini
 4. Izvješće Glavne tajnice za 2022. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu
 6. Izvješće suda časti za 2022. godinu
 7. Financijsko izvješće za 2022. godinu
 8. Plan rada Društva u 2023. i 2024. godini
 9. Financijski plan Društva za 2023. i 2024. godinu
 10. Razno

XI. SKUPŠTINA DRUŠTVA

XI.  godišnja i izvanredna izborna skupština Društva Krčana i prijatelja otoka Krka  održana je 10. 11. 2022. u Maloj dvorani Matice hrvatske u Matičinoj ul. br. 2. sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione komisije
 2. Usvajanje zapisnika s 10. skupštine Društva
 3. Izvješće o radu Društva u 2021. godini
 4. Izvješće Glavne tajnice za 2021. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu
 6. Izvješće časnog suda za 2021. godinu
 7. Blagajničko izvješće za 2021. godinu
 8. Proglašavanje novog počasnog člana Društva i dodjela zahvalnica
 9. Promjena sjedišta Društva Krčana i Prijatelja otoka Krka
 10. Molba Predsjednika Društva za razrješenjem prije isteka mandata
 11. Izbor novog Predsjednika Društva
 12. Izbor novih članova Predsjedništva, Nadzornog odbora i Časnog suda
 13. Plan rada Društva za 2022. godinu
 14. Financijski plan Društva za 2022. godinu
 15. Razno

 

Izlet na otok Krk

 Izlet 1. 10. 2022. u Kras, Poljica i Njivice

Obilazak Krasa su  vodili Radmila Borović  i Josip Justinić.

U  selu Poljica Vlč. Badurina Zvonimir nas je upoznao sa crkvom sv. Kuzme i Damjana , a prof. dr. sc. Sanja Zubčić,   sa  krčkorumunjskim jezikom kojim se služio dio stanovništva u Poljicama.

Ručali smo u Poljicama u restoranu „Tri maruna“ i otišli u Njivice na kavu.