Sve objave od drustvokrcana-pk

POZIVNICA

Sazivam XII. redovnu skupštinu

Društva Krčana i prijatelja otoka Krka

27.3.2023. u 16 sati i 30 minuta

u Maloj dvorani Matice hrvatske u Matičinoj ul. br. 2.

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione komisije
 2. Usvajanje zapisnika s XI. skupštine Društva
 3. Izvješće o radu Društva u 2022. godini
 4. Izvješće Glavne tajnice za 2022. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu
 6. Izvješće suda časti za 2022. godinu
 7. Financijsko izvješće za 2022. godinu
 8. Plan rada Društva u 2023. i 2024. godini
 9. Financijski plan Društva za 2023. i 2024. godinu
 10. Razno

Zagreb 13.3.2023.

Tihomir Šicel, predsjednik Društva

XI. SKUPŠTINA DRUŠTVA

XI.  godišnja i izvanredna izborna skupština Društva Krčana i prijatelja otoka Krka  održana je 10. 11. 2022. u Maloj dvorani Matice hrvatske u Matičinoj ul. br. 2. sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione komisije
 2. Usvajanje zapisnika s 10. skupštine Društva
 3. Izvješće o radu Društva u 2021. godini
 4. Izvješće Glavne tajnice za 2021. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu
 6. Izvješće časnog suda za 2021. godinu
 7. Blagajničko izvješće za 2021. godinu
 8. Proglašavanje novog počasnog člana Društva i dodjela zahvalnica
 9. Promjena sjedišta Društva Krčana i Prijatelja otoka Krka
 10. Molba Predsjednika Društva za razrješenjem prije isteka mandata
 11. Izbor novog Predsjednika Društva
 12. Izbor novih članova Predsjedništva, Nadzornog odbora i Časnog suda
 13. Plan rada Društva za 2022. godinu
 14. Financijski plan Društva za 2022. godinu
 15. Razno

 

Izlet na otok Krk

 Izlet 1. 10. 2022. u Kras, Poljica i Njivice

Obilazak Krasa su  vodili Radmila Borović  i Josip Justinić.

U  selu Poljica Vlč. Badurina Zvonimir nas je upoznao sa crkvom sv. Kuzme i Damjana , a prof. dr. sc. Sanja Zubčić,   sa  krčkorumunjskim jezikom kojim se služio dio stanovništva u Poljicama.

Ručali smo u Poljicama u restoranu „Tri maruna“ i otišli u Njivice na kavu.