ODRŽANA VI. GODIŠNJA SKUPŠTINA

Društva Krčana i prijatelja otoka Krka

25. ožujka 2017. godine s početkom u 11 sati u  dvorani Pivnice „Medvedgrad“, Ilica 49

Sa dnevnim redom:

  1. Pozdravna riječ predsjednika i izbor radnih tijela: zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione komisije
  2. Usvajanje zapisnika prethodne, 5. Skupštine Društva održane 12. ožujka 2016.g.
  3. Izvještaji o radu: predsjednik, tajnik, blagajnica, Nadzorni odbor i Časni sud
  4. Plan rada i financija za 2017.
  5. Rasprava, informacije, pitanja i prijedlozi