Pristupnica

 

“Kliknuti” za print

Pristupnica  

IME I PREZIME ___________________________________

OIB              ________________________________

DATUM ROĐENJA      ______________________________

ADRESA     ______________________________________

e-mail   ________________________________________

TELEFON  ________________________________________

ZANIMANJE / STATUS ______________________________

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), obavještavamo Vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati sukladno Uredbi i primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu.

DATUM ______________     POTPIS  ___________________