O društvu Krčana

društvo gl ilat

Osamostaljenjem  države Hrvatske nakon Domovinskog rata zagrebački Krčani sjećaju se svijetlih dana svojih predaka u hrvatskoj metropoli,  okupljaju se i druže. To je urodilo osnutkom DRUŠTVA KRČANA  I PRIJATELJA OTOKA KRKA na osnivačkoj Skupštini u Zagrebu o sv. Luciji 13. prosinca 2003.g.  Pored okupljanja, druženja, pomaganja, održanja običaja i sl.  istaknuto mjesto u radu Društva zauzima održavanje tradicije, upoznavanje sa svojim otoka svog podrijetla na svim područjima. Uprava na čelu s dugogodišnjim predsjednikom gosp. Rajkom Rankom Žicom počela s organiziranjem sastanaka, predavanja pa i raznih fešta.

Pronađeni su primjerci Krčkih kalendara 1939. –’41 izdani u Zagrebu kao i 1952. –’54. izdani u New Yorku. Društvo je organiziralo i  uz financijsku pomoć subjekata sa Otoka   ostvarilo reprint tih 7 svezaka. Aktivno je surađivalo i pri izdavanju KRČKOG (VERBANSKOG) STATUTA  1388.g., a planiramo sa tvrtkom Glosa d.o.o. izdati reprint  i 8. sveska Krčkih kalendara koji je izdan u New Yorku 1955.g .

Društvo je okupilo niz poznatih osoba porijeklom sa Krka kao što su na primjer akademik Petar STRČIĆ,  dr.sc. fra Bonaventura DUDA,  prof.emeritus dr.sc. Danilo FERETIĆ i dr.

U 2012. g. Društvo povezalo se i s Knjižnicom i čitaonicom „Bogdan Ogrizović“ u Zagrebu gdje je počelo sa organiziranjem mjesečnih sastanaka s predavanjima s raznim temama vezanim uz naš otok. Predavači su  eminentni stručnjaci iz područja arheologije, geologije, književnosti,dizajna i povijesti.

Posebna je pažnja posvećuju  glagoljici,  i u suradnji s Društvom prijatelja glagoljice iz Zagreba i održavanju tečajeva glagoljice koje drži prof.dr.sc. Darko ŽUIBRINIĆ.

Organiziraju se izleti na otok, počevši od grada Krka, pa Baške s Bašćanskom stazom glagoljice, Malinske s Dubašnicom, Vrbnika, Omišlja i Punta. Sve su to zabilježili je u glasilu Društva VIJESTI

Žele se pobliže povezati sa subjektima sa Otoka i to prosvjetnim, kulturnim, športskim i tehničkim,

kako bi djelotvornije učestvovali u promičbi  našeg voljenog otoka.

 

DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA je rješenjem MINISTARSVA KULTURE RH uvršteno u listu onih koji su svojim djelovanjem postali nositelji nematerijalnog kulturnog dobra – UMIJEĆE ČITANJA, PISANJA I TISKANJA GLAGOLJICERJEŠENJENOSITELJI 1NOSITELJI 2

POPIS ČLANOVA / ČLANICA TIJELA UPRAVLJANJA
„DRUŠTVA KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA“
Od zasjedanja skupštine društva 12. 3. 2016.

I. Predsjedništvo
Predsjednik: Juraj Mužina , Zagreb, Bukovački vijenac 15
Dopredsjednici: Željko Ždrilić i Darinka Franolić-Krulc
Članovi predsjedništva:  Gordana Marcijuš , Ivan Hrabrić  i Tihomir Šicel
Glavni tajnik: Željko Bonifačić, zamjenica tajnika Nada Jagetić
Rizničar: Tijana Pribanić
II: Nadzorni odbor
Predsjednica: Tonica Flegar Ilijić
Članovi: Žic Jerko i Dubravka Kocijan Hercigonja
III: Časni sud
Predsjednik: akademik Petar Strčić
Članovi: Miljenko Pajalić i Josip Udina

Likvidator:  Jadranka Pongračić

Prstupiti Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka možete ako ispunite pristupnicu sa niže navedenim podatcima

DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA

Pristupnica

Vukotinovićeva 5, 10000 Zagreb,

www. drustvokrcana-pk.hr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ime i prezime

 . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . .

    OIB                        zanimanje              str.  sprema

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . .

adresa stanovanja                                  tel. broj

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . .

adresa stanovanja na Krku                   tel. broj 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . .

   e-mail adresa                               datum rođenja

 . . . . . . . . . . . . . .                      . . . . . . . . . . . . . . . . .

.datum                                          vlastoručni potpis  

 

DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA

 

Sažetak
Primici: 1) članarine 4020,00
2) donacije 1127,00
3) podignuto iz Privredne banke 1800,00
4) poster 30,00
5) kalendari za 2015. 380,00
Ukupno 7357,00
saldo blagajne 31.12.2014. 4558,21
UKUPNO 11915,21
Izdaci: 1) konzumacija na sastanku uprave 1323,00
2) fotokopije 191,00
3) fotografije i CD 265,00
6) pretplata za Krčki val 220,8
7) izrada kalendara za 2015. 825,00
8) uvez Krčkog Vala 160,00
9) uredski materijal: 323,08
10) upravni biljezi, poštarina, NN 351,30
11) domjenak zbora Dubašnica 1624,66
12) uplaćeno u Privrednu banku 1200,00
13) službeni put R.Žic 300,00
14) Autob. karta Zg-Ri-Zg 88,00
15) pokloni uz izlete 382,37
16) kupljene knjige 250,00
17) troškovi izleta u Šotovento 566,41
18) naknada kvartetu Veljak 600,00
Ukupno: 8670,62
Saldo blagajne 31.12.2015. 3244,59
31.12.2015. 2886,00
Zagreb,28.2.2016. Rizničarka   Jadranka Pongračić

 

 VI. Izvještajna Skupština

Društva Krčana i prijatelja otoka Krka

25. ožujka 2017.godine u 11 sati

Pivnica „Medvedgrad“, Ilica 49

Dnevni red:

  1. Pozdravna riječ predsjednika i izbor radnih tijela: zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione komisije  
  2. Usvajanje zapisnika prethodne, 5. Skupštine Društva održana 12. ožujka 2016.g.                                                                                                     
  3. Izvještaji o radu: predsjednik, tajnik, blagajnica, Nadzorni odbor i Časni sud
  4. Plan rada i financija za 2017.
  5. Rasprava, informacije, pitanja, prijedlozi ….
  6. Druženje na zajedničkom ručku

Izvješće predsjednika

Tijekom 2016. Godine održali smo šest Društvenih sastanaka i otišli na tri izleta.

Osigurali smo i prostor za djelovanje Društva u Vodnikovoj 15, a nismo postavili spomen ploču u Gajevoj 12.

21.1. 2016. Društveni sastanak u B. Ogrizović – Krčani u New York-u, Dubašnica Social Club of America Inc. (New York), povodom 75. obljetnice utemeljenja Društva (1940. – 2015.). Predavanje su održali Dr. sc. Tomislav Galović, i Robert Anton Kraljić

11. 2. 2016.g. u Velikoj  dvorani MH -OSAM DESETLJEĆA OD OSNUTKA “DRUŠTVA KRČKIH HRVATA U ZAGREBU” .Predavanje o osnutku Društva ,osnivačima,  te o djelovanju Društva su govorili akademik Josip Bratulić  i dr. sc. Tomislav Galović

16. 2. 2016.našli smo se pred zgradom u Gajevoj 12 i podsjetili na osnivače Društva Krčkih Hrvata u Zagrebu i njihovo djelovanje u godinama pred Drugi svjetski rat.

12. 3. 2016. održana je 5. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA i Izborna sjednica Skupštine Društva Krčana i prijatelja otoka Krka u prostorijama pivnice „Medvedgrad“,

8. 4. 2016. Izlet u Ljubljanu Članovi našeg Društva Arnej i Peter su nas pozvali u Ljubljanu u posjetu Narodnoj i sveučilišnoj knjižnici i Arhivu Republike Slovenije.

13. 04. 2016. Dani otvorenih vrata HAZU – Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka i Knjižnica HAZU organizirali su uvid u Zbirku starih i rijetkih knjiga u okviru Dana otvorenih vrata HAZU 2016. U zgradi HAZU akademik Josip Bratulić upoznao nas je sa značenjem Bašćanske ploče. U Knjižnici HAZU, održaose susret sa članovima našeg Društva uz predstavljanje knjiga o otoku iz fonda Akademijine Knjižnice, pod nazivom“Krk u HAZU”.

14. 04. 2016. DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA i DRUŠTVO PRIJATELJA GLAGOLJICE organizirali su zajednički DRUŠTVENI SASTANAK u knjižnici „Bogdan Ogrizović“,  g. pod naslovom:“Dragutin A. Parčić, znameniti hrvatski glagoljaš i leksikograf” .Predavali su: Stjepan Bahert, Mirna Lipovac i Darko Žubrinić

05. 2016. U  Velikoj dvorani Matice hrvatske je prikazan,  po prvi put u Zagrebu film o životu i djelu Branka Fučića autora Bernardina Modrića  AZ, BRANKO PRIDIVKOM FUČIĆ.drustvokrcana-pk O filmu i autoru fima   govorio je dr. Tomislav Galović.

21. 05. 2016. IZLET NA OTOK KRK. Članovi Društva su posjetili Sv. Vid Miholjice- Cickini, Sužan i špilju Biserujku. Prvo smo se uputili na arheološko nalazište Cickini u blzini Sv. Vida-Miholjice, te ruševine crkvice SVI SVETI i SV. IVAN  kod groblja u Sužanu uz stručno vodstvo arheologa Ranka Starca. Veći dio društva je razgledao i špilju Biserujku,

5.10. 2016. GLAGOLJAŠKA BAŠTINA GRADA KRKA- XXXIII. društveni sastanak  Društva održao se u Knjižnici i čitaonici „Bogdan Ogrizović“ . Na sastanku smo se upoznali sa dugom povijesti i glagoljaškom baštinom najstarijeg i najvećeg grada na otoku.

  1. 10. 2016. IZLET U GRAD KRK – Posjet gradu Krku započeo je susretom s gradonačelnikom, da bi se nastavio obilaskom katedrale i prijemom kod biskupa Ivice Petanjka. Sa znamenitostima katedrale, te obilaskom crkve Svetog Kvirina i Svete Margarete, upoznao ih je mons. Franjo Velčić. Posjet Krku nastavljen je obilaskom Krčke ploče, i samostan franjevaca trećoredaca-glagoljaša Svetoga Franje,

13. 12. 2016. Proslava rođendana- Na dan Sv. Lucije. sastali smo se u restoranu “Frankopan“, osvrnuli se na rad našeg Društva u ovoj godini te uz jela i piće sa našeg otoka proslavili naš 13-i rođendan.

Izvješće glavnog tajnika

Proteklu 2016. godinu trudili smo se raditi u skladu s važećim Statutom iz 2015.g. a tko želi može dobiti tiskani primjerak.

Odmah na početku moram istaknuti da je temeljni posao tajništva briga o poštivanju i zadovoljavanju propisa a tu spada i vođenje evidencije o članstvu. Na tom poslu moram pohvaliti moju zamjenicu gđu. Nadu Jagetić koju dobro znate jer ona (uglavnom) prima vaše članarine. To možete obaviti i danas a posebno molimo upis u listu sudionika ovog zasjedanja te unos podataka: datum rođenja i OiB što po Zakonu moramo imati.

U skladu sa Statutom, 31. XII. 2016.g. naše Društvo je imalo 79 članova a 01.I. 2017., pošto su izbrisani oni iz 2015. koji u 2016-oj nisu produžili članarinu, Društvo je imalo 73 člana. Od tada imamo 28 novih pa prema stanju od 16. II. o.g. ( zadnji društveni sastanak) Društvo ima 77 redovnih članova prema Godišnjem imeniku dok je u Matičnom imeniku, tj. od osnutka Društva 2003. g. upisano 219 članova. O radu Društva opširno je govorio i u svom izvješću napisao predsjednik g. Mužina pa ću se ja osvrnuti na one neprimjetne, pa i dosadne, nužnosti i obaveze.

Pored društvenih sastanaka s predavanjima, izleta i izdavanja Vijesti od koji su u 2016-oj izdana 4 broja a zadnji broj 17 od 15. studenog, trajno nam je ( do opoziva) omogućeno korištenje prostorije Mjesnog odbora „Mimara“ u Vodnikovoj 15 – dvorište i to ponedjeljkom navečer od 18 do 19 sati.

Tu smo u izvještajnoj godini održali 10 sastanaka Uprave Društva a jedan, 11. održan je u kolovozu na Krku, dakle svega 11 sastanaka Uprave. Pored toga u Vodnikovoj je ponedjeljkom bilo i nekoliko prigodnih dežurstava za prijavu za izlet , te sastanaka – da tako kažem „užeg kabineta“ – za rješavanja hitnih poslova. Pojedini članovi Uprave znali su se naći i drugdje, po dogovoru, u slučaju hitne potrebe.

U izvještajnoj godini je 12. ožujka održano ,5. Redovno izvještajno i 2. Izborno zasjedanje Skupštine Društva, kako je uobičajeno u prostorijama pivnice Medvedgrad . O tome imate zapisnik u Vijestima br. 1 od ove godine odnosno br. 18 od početka izdavanja istih. Društvo je bilo pretplaćeno na časopis „Krčki val“ koji imamo za proteklu godinu uvezan. Osim toga, g. Hrabrić Gaudencijo koji je posebno zaslužan za objavljivanje članaka o radu našeg Društva u tom časopisu, na sastanke Uprave donosio je i časopise od drugih općina sa Otoka a također je glavni u vezi izdavanja kalendara našeg Društva. Sve to, par CD-ova sa snimkama iz života i rada Društva, velika hrpa „Krčkih kalendara“ i druga dokumentacija i imovina Društva pohranjeno je u arhivi Društva – trenutno u mom podrumu! Ovom prilikom pozivamo i molimo članove i članice Društva koji marljivo snimaju rad Društva da to prebace na disk ili stick te daju/poklone u tajništvo. Neki su tako nešto već napravili i ovom prilikom im na tome zahvaljujem.

Čast svemu pohranjenom po mobitelima, PC-ima i sl. ali….. glinene pločice iz Sumera sačuvale su se do danas! U arhivi je pohranjena sva službena dokumentacija, zapisnici, izvješća, naše Vijesti pa donekle i korespondencija putem e-maila. Da ne duljim i dosađujem, rado ću odgovoriti na vaša pitanja ako budem znao.

Izvješće Nadzornog odbora

Između dvije izvještajne Skupštine, Nadzorni odbor nije imao potrebu za sastajanjem i održavanjem sastanaka.

Nadzorni odbor zadovoljan je radom predsjednika Jurja Mužine i zahvaljuje mu se na uloženom trudu i afirmaciji Društva.

Zahvaljujemo tajniku Željku Bonefačiću na iscrpnim usmenim i pismenim izvještajima prilikom svakog sastanka i tajnici Nadi Jagetić na redovnom obavještavanju elektronskom poštom o aktivnostima Društva.

Napominjemo da i u 2016. godini g. Ranko Žic nije vratio arhivski materijal Društva. Nadzorni odbor i dalje inzistira na povratku arhivske građe, koju je prisvojio.

   Tonica Flegar Ilijić

Dubravka Kocijan Hercigonja

Jerko Žic

Blagajničko izvješće za 2016. godinu

Primitci         

1) članarine              4.740,00

2) donacije                 6.880,00

3) podignuto iz PB 3.500,00

                   Ukupno    15.120,00

  Saldo  31.12.15.       3244,59

Sveukupno                  18364,59

 

Izdaci    

1) izrada kalendara  1.237,00

2) pretplata Krčki val 220,80

3) pokloni                          972,09

4) konzumacija                851,00

5) uredski materijal       905,70

6) fotokopiranje               347,40

7) bon za mobitel              220,00

8) izlet                                   3.683,20

9) rođendanska v.           6905,59

Ukupno                              15.343,28

Saldo 31.12.2016.          3021,31

Zagreb 13. 1. 2017.

Blagajnica      Tiana Pribanić

Rad Društva u 2017. godini

  1. siječnja članovi Društva su posjetili su izložbu “Post scriptum“ u Arheološkom muzeju grada Zagreba,
  2. siječnja XXXV. društveni sastanak inače prvi u ovoj godini Djelovanje Krčkih biskupa Mahnića i Srebrnića , vlč. dr. Anton Bozanić
  3. veljače XXXVI .društveni sastanak „Mesopust va Puntu“ , Damir Maračić

18. 03. 2017. 6. Skupština Društva Krčana i prijatelja otoka Krka

·         travanj. 2017. Svestrani pop glagoljaš Ivan Feretić. Ljubica Štambuk

·         svibanj 2017. Izlet u Sv. Vid, Bogović i Poljica

·         svibanj 2017. Krk u HAZU, HDA ili NSK

·         svibanj2017. Predstavljanje 74-tog Krčkog zbornika. – Povodom 25. obljetnice hrvatskog Ustava i njegova krčkog Nacrta, Povijesno društvo otoka Krka

·         rujan 2017. Predstavljanje knjige „O Dubašnici i njezinim ljudima II“, dr. sc. Tomislav Galović

·         listopad 2017. Izlet u Vrbnik

·         studeni 2017. Narodne nošnje otoka Krka, dr. sc. Tvrtko Zebec

·         prosinac 2017. Fra Anton Juranić zi Baške, Juraj Mužina

·         13. 12. 2017. Izlet u Jurandvor i Bašku

Financijski plan 2017.

SAŽETAK

stanje 01. 01. 2017.  3021,31Kuna

primitci ukupno :    15.200,00 Kuna

izdaci ukupno :         15.000,00 Kuna

stanje 31. 12. 2017.   3.221,00 Kuna

Svi izvješaji o radu Društva su prihvaćeni, , prihvatili smo planove rada za 2017. godinu