O društvu Krčana

društvo gl ilat

Osamostaljenjem  države Hrvatske nakon Domovinskog rata zagrebački Krčani sjećaju se svijetlih dana svojih predaka u hrvatskoj metropoli,  okupljaju se i druže. To je urodilo osnutkom DRUŠTVA KRČANA  I PRIJATELJA OTOKA KRKA na osnivačkoj Skupštini u Zagrebu o sv. Luciji 13. prosinca 2003.g.  Pored okupljanja, druženja, pomaganja, održanja običaja i sl.  istaknuto mjesto u radu Društva zauzima održavanje tradicije, upoznavanje sa svojim otoka svog podrijetla na svim područjima. Uprava na čelu s dugogodišnjim predsjednikom gosp. Rajkom Rankom Žicom počela s organiziranjem sastanaka, predavanja pa i raznih fešta.

Pronađeni su primjerci Krčkih kalendara 1939. –’41 izdani u Zagrebu kao i 1952. –’54. izdani u New Yorku. Društvo je organiziralo i  uz financijsku pomoć subjekata sa Otoka   ostvarilo reprint tih 7 svezaka. Aktivno je surađivalo i pri izdavanju KRČKOG (VERBANSKOG) STATUTA  1388.g., a planiramo sa tvrtkom Glosa d.o.o. izdati reprint  i 8. sveska Krčkih kalendara koji je izdan u New Yorku 1955.g .

Društvo je okupilo niz poznatih osoba porijeklom sa Krka kao što su na primjer akademik Petar STRČIĆ,  dr.sc. fra Bonaventura DUDA,  prof.emeritus dr.sc. Danilo FERETIĆ i dr.

U 2012. g. Društvo povezalo se i s Knjižnicom i čitaonicom „Bogdan Ogrizović“ u Zagrebu gdje je počelo sa organiziranjem mjesečnih sastanaka s predavanjima s raznim temama vezanim uz naš otok. Predavači su  eminentni stručnjaci iz područja arheologije, geologije, književnosti,dizajna i povijesti.

Posebna je pažnja posvećuju  glagoljici,  i u suradnji s Društvom prijatelja glagoljice iz Zagreba i održavanju tečajeva glagoljice koje drži prof.dr.sc. Darko ŽUBRINIĆ.

Organiziraju se izleti na otok, počevši od grada Krka, pa Baške s Bašćanskom stazom glagoljice, Malinske s Dubašnicom, Vrbnika, Omišlja i Punta. Sve su to zabilježili je u glasilu Društva VIJESTI

Žele se pobliže povezati sa subjektima sa Otoka i to prosvjetnim, kulturnim, športskim i tehničkim, kako bi djelotvornije učestvovali u promiđbi  našeg voljenog otoka.

 

DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA je rješenjem MINISTARSVA KULTURE RH uvršteno u listu onih koji su svojim djelovanjem postali nositelji nematerijalnog kulturnog dobra – UMIJEĆE ČITANJA, PISANJA I TISKANJA GLAGOLJICE

RJEŠENJENOSITELJI 1NOSITELJI 2

Sjedište Društva : 10000 Zagreb, Vukotinovićeva br. 5

Račun PBZ  HR7223400091110165194

POPIS ČLANOVA / ČLANICA TIJELA UPRAVLJANJA
„DRUŠTVA KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA“
Od zasjedanja skupštine društva 28. 11. 2022.

I. Predsjedništvo
Predsjednik: Tihomir Šicel ,
Dopredsjednici: Željko Ždrilić , Tiana Pribanić
Članovi predsjedništva:  Mirna Lipovac , Srećko Fleisher, Josip Justinić i Božena Pavlić
Glavni tajnik: Nada Jagetić ,
Tajnik i Rizničar: Ivan Hrabrić

II: Nadzorni odbor
Juraj Mužina, Žic Jerko i Dubravka Kocijan Hercigonja

III: Časni sud
Tonica Flegar Ilijić, Miljenko Pajalić i Srećko Fleisher

Likvidator:  Jadranka Pongračić

Počasni članovi Društva:  Ranko Žic , Tomislav Galović i Željko Bonefačić

 

Prstupiti Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka možete ako ispunite pristupnicu sa niže navedenim podatcima

GDPR

Dana 25. svibnja 2018. kreće obvezna primjena odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, poznatija i kao GDPR. Kako bismo i ubuduće bili u mogućnosti informirati Vas o zbivanjima vezanima uz rad Društva, potrebna nam je Vaša suglasnost. Stoga Vas molimo da ispunite dolje navedenu Izjavu o privatnosti i vratite ju povratnim odgovorom na ovaj mail.

Izjava o privatnosti – privola

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), obavještavamo Vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati sukladno Uredbi i primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu.

Ja,        __________________________________________

ime, prezime i OIB

e-mail: __________________________________________

 

Predsjednik Društva Krčana i prijatelja otoka Krka – Juraj Mužina