O društvu Krčana

društvo gl ilat

Osamostaljenjem  države Hrvatske nakon Domovinskog rata zagrebački Krčani sjećaju se svijetlih dana svojih predaka u hrvatskoj metropoli,  okupljaju se i druže. To je urodilo osnutkom DRUŠTVA KRČANA  I PRIJATELJA OTOKA KRKA na osnivačkoj Skupštini u Zagrebu o sv. Luciji 13. prosinca 2003.g.  Pored okupljanja, druženja, pomaganja, održanja običaja i sl.  istaknuto mjesto u radu Društva zauzima održavanje tradicije, upoznavanje sa svojim otoka svog podrijetla na svim područjima. Uprava na čelu s dugogodišnjim predsjednikom gosp. Rajkom Rankom Žicom počela s organiziranjem sastanaka, predavanja pa i raznih fešta.

Pronađeni su primjerci Krčkih kalendara 1939. –’41 izdani u Zagrebu kao i 1952. –’54. izdani u New Yorku. Društvo je organiziralo i  uz financijsku pomoć subjekata sa Otoka   ostvarilo reprint tih 7 svezaka. Aktivno je surađivalo i pri izdavanju KRČKOG (VERBANSKOG) STATUTA  1388.g., a planiramo sa tvrtkom Glosa d.o.o. izdati reprint  i 8. sveska Krčkih kalendara koji je izdan u New Yorku 1955.g .

Društvo je okupilo niz poznatih osoba porijeklom sa Krka kao što su na primjer akademik Petar STRČIĆ,  dr.sc. fra Bonaventura DUDA,  prof.emeritus dr.sc. Danilo FERETIĆ i dr.

U 2012. g. Društvo povezalo se i s Knjižnicom i čitaonicom „Bogdan Ogrizović“ u Zagrebu gdje je počelo sa organiziranjem mjesečnih sastanaka s predavanjima s raznim temama vezanim uz naš otok. Predavači su  eminentni stručnjaci iz područja arheologije, geologije, književnosti,dizajna i povijesti.

Posebna je pažnja posvećuju  glagoljici,  i u suradnji s Društvom prijatelja glagoljice iz Zagreba i održavanju tečajeva glagoljice koje drži prof.dr.sc. Darko ŽUIBRINIĆ.

Organiziraju se izleti na otok, počevši od grada Krka, pa Baške s Bašćanskom stazom glagoljice, Malinske s Dubašnicom, Vrbnika, Omišlja i Punta. Sve su to zabilježili je u glasilu Društva VIJESTI

Žele se pobliže povezati sa subjektima sa Otoka i to prosvjetnim, kulturnim, športskim i tehničkim,

kako bi djelotvornije učestvovali u promičbi  našeg voljenog otoka.

 

DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA je rješenjem MINISTARSVA KULTURE RH uvršteno u listu onih koji su svojim djelovanjem postali nositelji nematerijalnog kulturnog dobra – UMIJEĆE ČITANJA, PISANJA I TISKANJA GLAGOLJICERJEŠENJENOSITELJI 1NOSITELJI 2

Sjedište Društva : 10000 Zagreb, Vukotinovićeva br. 5

Račun PBZ  HR7223400091110165194

POPIS ČLANOVA / ČLANICA TIJELA UPRAVLJANJA
„DRUŠTVA KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA“
Od zasjedanja skupštine društva 28. 11. 2022.

I. Predsjedništvo
Predsjednik: Tihomir Šicel ,
Dopredsjednici: Željko Ždrilić , Tiana Pribanić
Članovi predsjedništva:  Mirna Lipovac , Srećko Fleisher, Josip Justinić i Božena Pavlić
Glavni tajnik: Nada Jagetić ,
Tajnik i Rizničar: Ivan Hrabrić

II: Nadzorni odbor
Juraj Mužina, Žic Jerko i Dubravka Kocijan Hercigonja

III: Časni sud
Tonica Flegar Ilijić, Miljenko Pajalić i Srećko Fleisher

Likvidator:  Jadranka Pongračić

Počasni članovi Društva:  Ranko Žic , Tomislav Galović i Željko Bonefačić

 

Prstupiti Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka možete ako ispunite pristupnicu sa niže navedenim podatcima

GDPR

Dana 25. svibnja 2018. kreće obvezna primjena odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, poznatija i kao GDPR. Kako bismo i ubuduće bili u mogućnosti informirati Vas o zbivanjima vezanima uz rad Društva, potrebna nam je Vaša suglasnost. Stoga Vas molimo da ispunite dolje navedenu Izjavu o privatnosti i vratite ju povratnim odgovorom na ovaj mail.

Izjava o privatnosti – privola

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), obavještavamo Vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati sukladno Uredbi i primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu.

Ja,        __________________________________________

ime, prezime i OIB

e-mail: __________________________________________

IX. Skupština Društva Krčana i prijatelja otoka Krka 9. 3. 2020.

Izvješće o radu Društva za 2019. Godinu

Tijekom 2019. godine održali smo šest društvenih sastanaka, otišli na jedno studijsko putovanje i dva izleta.

Putovanja:

 1. veljače, Studijsko putovanje u Rijeku. Posjet Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci gdje smo razgledali izložbu „Glagoljica“ od Branka Fučića i posjetili Trsat –drevni frankopanski kaštel.
 2. svibnja 2019. Izlet pod nazivom „Brodom oko Krka“. Autobusom smo otišli do Crikvenice i ukrcali se na brod kojim smo oplovili cijeli otok.
 3. listopada 2019. Na izletu u Godešič smo u crkvi sv. Nikolaja razgledali glagoljske grafite i obišli srednjevjekovnu Škofju Loku.

Društveni sastanci

 1. 1. 2019.  Knjžnica “Bogdan Ogrizović” akademik Josip Bratulić i dr. sc. Tomislav Galović predstavili su knjigu KRČKA KULTURNA BAŠTINA autora  Antona Bozanića, Tomislava Galovića i Igora Žica.
 2. 4. 2019. Velika dvorana MH, Nikola Albaneže prof. povjesničar umjetnosti, podsjetio nas je na život i djelo akademske slikarice iz Omišlja, Mile Kumbatović.
 3. 5. 2019. knjižnica „Bogdan Ogrizović“, Tihomir Šicel i Tonica Flegar Ilijić. Na sastanku je bilo riječi o nekim davnim pješačkim pohodima po Otoku kao i o Otoku gledanom s mora.
 4. 9.  2019. knjižnica Bogdan Ogrizović, Juraj Mužina GLAVOTOK – DATJA I PRIJATJA 1842/1843. život i rad u samostanu i okolnim selima sredinom XIX. stoljeća.
 5. 11. 2019. god. Velika dvorana MH, mr. sc. Tvrtko Božić je u knjzIi OTOK KRK U VELIKOM RATU opisao život stanovnika na otoku Krku u vrijeme Prvoga svjetskog rata.
 6. 12. 2019.  u knjižnici “Bogdan Ogrizović”, Robert Anton Kraljić : “NAKLADNIŠTVO U OKRILJU OPĆINE MALINSKA- DUBAŠNICA” dr.sc. Tomislav Galović doc. predstavio svoju  upravo izašlu knjigu„O DUBAŠNICI I NJEZINIM LJUDIMA II.“

Ostali događaji

 1. ožujka 2019. Održali smo VIII. redovnu skupštinu u zgradi Matice hrvatske u Zagrebu.
 2. prosinca. 2016. sastali smo se u restoranu “Frankopan“ i osvrnuli se na rad našeg Društva u 2019.godini te proslavili naš 16-ti rođendan.

Predsjednik Društva Krčana i prijatelja otoka Krka – Juraj Mužina

Izvješće Glavne tajnice za 2019. Godinu

 Na današnji dan Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka ima 112 aktivnih članova – 109 redovnih, 3 potporna i jedan počasni.

Sukladno statutu Društva za kvorum je nužna nazočnost 30% članova, pa na ovoj Skupštini potreban broj prisutnih za zadovoljavanje kvoruma je 37 .

U 2019. godini Društvo je održalo šest društvenih sastanaka (predavanja) iz područja kulture, povijesti i života otoka Krka, organiziralo posjete izložbama i knjižnicama, sudjelovalo na raznim ostalim događanjima vezanim uz otok Krk.

Društvo je tijekom 2019. godine organiziralo jedno studijsko putovanje i dva izleta za članove Društva.

Predsjedništvo Društva imalo je redovite radne sastanke , prosječno jedan mjesečno.

Društvo je izdalo 2 Vijesti u 2019. godini.

Glavna tajnica Društva Krčana i prijatelja otoka Krka

Nada Jagetić

 

Blagajničko izvješće za 2019. godinu

PRIMITCI Članarine 7.408,00
Donacije 1.198,00
UKUPNO 8.606,00
RASHODI Troškovi banke 618,00
Prijevoz i pošta 2.300,00
Reprezentacija 2.719,00
Izdaci za dane donacije 3.582,00
Uredski i materijalni troš. 1.462,00
UKUPNO 10.681,00

Na dan 31.12.2019. stanje na kunskom računu iznosi 9.177,00 kuna, a u blagajni 383,00 kuna. Manjak primitaka u 2019. godini iznosi 2.075,00 kuna.

Ivan Hrabrić Gaudencije, Rizničar

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

Između dvije izvještajne Skupštine Društva Krčana i prijatelja otoka Krka, Nadzorni odbor nije imao potrebu održati sastanak.

Nadzorni odbor u sastavu Dubravka Kocijan Hercigonja, Jerko Žic i Tonica Flegar Ilijić zadovoljan je radom društva tijekom 2019. te se zahvaljuje svim djelatnicima Upravnog odbora na uloženom trudu i afirmaciji Društva.

Želja nam je da se društvo razvija i dopunjuje sa novim, a naročito „mlađim“ članovima, što bi doprinjelo još širem djelovanju.

Za Nadzorni odbor: Tonica Flegar Ilijić

U Zagrebu, 15. veljače 2020.

Napomena:

Da se ne zaboravi. Od osnutka 2003. do zaključno sa 2011. Godinom, arhivski materijal Društva nalazi se u posjedu g. Ranka Žica. Nadzorni odbor i dalje smatra da se ta građa mora vratiti Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka.

 

IZVJEŠĆE ČASNOG SUDA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Časni sud u 2019. godini nije održao niti jednu sjednicu, jer su Društvo i njegovi članovi radili u skladu sa statutom

Društva i općim mogućnostima u našoj domovini. Članovi su se uobičajeno osobno susretali ili telefonski

kontaktirali, napose u vrijeme održavanja sastanaka i svečanosti Društva, predavanja i drugih aktivnosti.

Prema tome, potpisani izvješćuje poštovane sudionike Skupštine i Predsjedništvo Društva da se djelatnost društva u 2020. godini odvijala u potpunom redu.

Zgb. 18. 1. 2020.                     član Časnog suda – Miljenko Pajalić

Plan rada Društva za 2020. godinu

U 2020. godini planiramo otići na jedno studijsko putovanje i dva izleta, te održati pet društvenih sastanaka u knjižnici „Bogdan Ogrizović“ ili u zgradi Matice hrvatske.

Plan izleta:

 • 22. 05. 2020.   Omišalj / JANAF
 • 06. 10. 2020. ISTRA/ Hrastovlje
 • 13. 12. 2020. Baška /Slucinja

 

 • Planiramo održati pet društvenih sastanaka:
 • 7.1. 2020., knjižnica „Bogdan Ogrizović“, Josip Justinić ” TRI DOBRINJSKE DAROVNICE” obrada darovnica slavnog Dragoslava iz 1100. g.,  Pariježića iz 1230. g., te Ambroza iz 1321. god.
 • 18.2. 2020. knjižnica „Bogdan Ogrizović“, Zdravko Furlan –„BILJNI POKROV OTOK KRKA“ nastanak biljnog pokrova i pregled biljnog svijeta od sjevera do juga otoka, s osvrtom na stanište pojedinih biljnih vrsta
 • Tomislav Galović. Prezentacija Krčkog zbornika povodom 50 godina Povijesnog društva otoka Krka
 • Davor Samošćanec „Krk – blagost mora, dašak gora: Crtice o vremenu i podneblju grada i otoka Krka‘
 • Gordana Gržetić: Fra Vinko Fulgencije Fugošić ili Ranko Starac: Crkva i opatija Sv. Lucije u Jurandvoru.

 

Predsjednik Društva Krčana i prijatelja otoka Krka – Juraj Mužina

Financijski plan Društva za 2020. godinu

PRIMICI Članarine 7.400,00
Donacije 3.000,00
UKUPNO 10.400,00
RASHODI Troškovi banke 500,00
Prijevoz i pošta 1.900,00
Reprezentacija 1.200,00
Uredski i materijalni troš. 5.000,00
Ostali troškovi 800,00
UKUPNO 9.400,00

 

Predsjednik Društva Krčana i prijatelja otoka Krka – Juraj Mužina

Svi izvješaji o radu Društva su prihvaćeni.
Prihvatili smo i planove rada i financija za 2020. godinu