O društvu Krčana

društvo gl ilat

Osamostaljenjem  države Hrvatske nakon Domovinskog rata zagrebački Krčani sjećaju se svijetlih dana svojih predaka u hrvatskoj metropoli,  okupljaju se i druže. To je urodilo osnutkom DRUŠTVA KRČANA  I PRIJATELJA OTOKA KRKA na osnivačkoj Skupštini u Zagrebu o sv. Luciji 13. prosinca 2003.g.  Pored okupljanja, druženja, pomaganja, održanja običaja i sl.  istaknuto mjesto u radu Društva zauzima održavanje tradicije, upoznavanje sa svojim otoka svog podrijetla na svim područjima. Uprava na čelu s dugogodišnjim predsjednikom gosp. Rajkom Rankom Žicom počela s organiziranjem sastanaka, predavanja pa i raznih fešta.

Pronađeni su primjerci Krčkih kalendara 1939. –’41 izdani u Zagrebu kao i 1952. –’54. izdani u New Yorku. Društvo je organiziralo i  uz financijsku pomoć subjekata sa Otoka   ostvarilo reprint tih 7 svezaka. Aktivno je surađivalo i pri izdavanju KRČKOG (VERBANSKOG) STATUTA  1388.g., a planiramo sa tvrtkom Glosa d.o.o. izdati reprint  i 8. sveska Krčkih kalendara koji je izdan u New Yorku 1955.g .

Društvo je okupilo niz poznatih osoba porijeklom sa Krka kao što su na primjer akademik Petar STRČIĆ,  dr.sc. fra Bonaventura DUDA,  prof.emeritus dr.sc. Danilo FERETIĆ i dr.

U 2012. g. Društvo povezalo se i s Knjižnicom i čitaonicom „Bogdan Ogrizović“ u Zagrebu gdje je počelo sa organiziranjem mjesečnih sastanaka s predavanjima s raznim temama vezanim uz naš otok. Predavači su  eminentni stručnjaci iz područja arheologije, geologije, književnosti,dizajna i povijesti.

Posebna je pažnja posvećuju  glagoljici,  i u suradnji s Društvom prijatelja glagoljice iz Zagreba i održavanju tečajeva glagoljice koje drži prof.dr.sc. Darko ŽUIBRINIĆ.

Organiziraju se izleti na otok, počevši od grada Krka, pa Baške s Bašćanskom stazom glagoljice, Malinske s Dubašnicom, Vrbnika, Omišlja i Punta. Sve su to zabilježili je u glasilu Društva VIJESTI

Žele se pobliže povezati sa subjektima sa Otoka i to prosvjetnim, kulturnim, športskim i tehničkim,

kako bi djelotvornije učestvovali u promičbi  našeg voljenog otoka.

 

DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA je rješenjem MINISTARSVA KULTURE RH uvršteno u listu onih koji su svojim djelovanjem postali nositelji nematerijalnog kulturnog dobra – UMIJEĆE ČITANJA, PISANJA I TISKANJA GLAGOLJICERJEŠENJENOSITELJI 1NOSITELJI 2

POPIS ČLANOVA / ČLANICA TIJELA UPRAVLJANJA
„DRUŠTVA KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA“
Od zasjedanja skupštine društva 13. 12. 2017.

I. Predsjedništvo
Predsjednik: Juraj Mužina , Zagreb, Bukovački vijenac 15
Dopredsjednici: Željko Ždrilić i ŽeljkoBonefačić
Članovi predsjedništva:  Gordana Marcijuš , Srećko Fleischer
Glavni tajnik:Nada Jagetić , zamjenik tajnika Tihomir Šicel
Rizničar: Ivan Hrabrić
II: Nadzorni odbor
Predsjednica: Tonica Flegar Ilijić
Članovi: Žic Jerko i Dubravka Kocijan Hercigonja
III: Časni sud
Predsjednik: akademik Petar Strčić
Članovi: Miljenko Pajalić i Josip Udina

Likvidator:  Darinka Franolić Krulc

Počasni članovi Društva:  Ranko Žic i Danilo Feretić

 

Prstupiti Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka možete ako ispunite pristupnicu sa niže navedenim podatcima

DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA

Pristupnica

Vukotinovićeva 5, 10000 Zagreb,

www. drustvokrcana-pk.hr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ime i prezime

 . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . .

    OIB                        zanimanje              str.  sprema

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . .

adresa stanovanja                                  tel. broj

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . .

adresa stanovanja na Krku                   tel. broj 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . .

   e-mail adresa                               datum rođenja

 . . . . . . . . . . . . . .                      . . . . . . . . . . . . . . . . .

.datum                                          vlastoručni potpis  

GDPR

Dana 25. svibnja 2018. kreće obvezna primjena odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, poznatija i kao GDPR. Kako bismo i ubuduće bili u mogućnosti informirati Vas o zbivanjima vezanima uz rad Društva, potrebna nam je Vaša suglasnost. Stoga Vas molimo da ispunite dolje navedenu Izjavu o privatnosti i vratite ju povratnim odgovorom na ovaj mail.

Izjava o privatnosti – privola

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), obavještavamo Vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati sukladno Uredbi i primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu.

Ja,        __________________________________________

ime, prezime i OIB

e-mail: __________________________________________

 

DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA

 VII. REDOVNA SKUPŠTINA

Izvještaj o radu Društva za 2017.g

Tijekom 2017. godine održali smo šest Društvenih sastanaka i otišli na dva izleta.

17.1. 2017.Članovi Društva Krčana i prijatelja otoka Krka i Društva prijatelja glagoljice  posjetili su izložbu “Post scriptum: povijest i značenje umijeća pisanja”

25.1. 2017.„Djelovanje krčkih biskupa Mahnića i Srebrnića“. Predavanje je održao vlč. dr. Anton Bozanić, župnik i dekan u Omišlju.

16.2. 2017. „Mesopust va Puntu“, Damir Maračić Katušić predstavio je mesopusna događanja između blagdana Bogojavljenja i Pepelnice.

25.3. 2017. godine 6. Skupština Društva

27.4 2017. Očuvanje povijesne i kulturne baštine na području Općine Malinska-Dubašnica, Robert Anton Kraljić.

  1. 5. 2017., Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka je za svoje članove i prijatelje organiziralo studijski obilazak povijesne i kulturne baštine Svetog Vida i Dubašnice.

1.6. 2017. KRČKI ZBORNIK,74. svezak, doc. dr. sc. Tomislav Galović, izvršni urednik i Perica Dujmović.

  1. 10. 2017. Putovima Frankopana od povijesti do kulturne rute. Predavanje o Posjetiteljskom centru Kraljevica i ciljevima projekta -Kulturna ruta Putovima Frankopana održala je Marta Matić.
  2. 10. 2017.. Na izletu PUTOVIMA FRANKOPANA upoznali smo se sa nekadašnjim posjedima obitelji Frankopan u Novigradu na Dobri, Staroj Sušici, Kraljevici i Driveniku.

26.10.2017.  XXXX. Sastanak Društva. Svestrani pop glagoljaš Ivan Feretić, Ljubica Štambuk.

  1. 12. 2017. Na dan Sv. Lucije. sastali smo se na 7. Skupštini Društva  u restoranu “Frankopan“, kako bi uz jelo i piće proslavili naš 14-ti rođendan.

Izvješće Glavnog tajnika

Budući da je jedan od temeljnih poslova tajništva vođenje evidencije o članstvu u skladu sa Zakonom i Statutom ističem i molim da se svi sudionici ove Skupštine upišu u listu prisutnih uz upis svog datuma rođenja i OIB-a.  U skladu sa Statutom na današnji dan naše Društvo ima 104 redova člana pa na ovoj Skupštini je za zadovoljavanje kvoruma potrebno 30% odnosno 32 prisuta člana.

O društvenim sastancima s predavanjima i izletima opširno je izvijestio preds. g. Mužina a od prošle, 6. Izvještajne Skupštine za koju su materijali doneseni u Vijestima br. 18. izdali smo samo jedan broj Vijesti tj. br.19 a ovo je broj 20. U razdoblju od prošle Skupštine održane 25. ožujka ove godine, održali smo 7 sastanaka Uprave od kojih jedan na našem Otoku u Malinskoj 28. VII. Pored toga nekakav „uži kabinet“ sastao se par puta za rješavanje hitnih poslova a pojedini članovi Uprave znali su se naći i drugdje po dogovoru. Društvo je pretplaćeno na časopis Krčki val koji se uvezuje, a i za iduću godinu, trudom g. Hrabrića, izdali smo prigodni kalendar našeg Društva. Sve naše djelatnosti zabilježene su svim raspoloživim – video tehnikama od niza članova! One koji su voljni i sposobni molimo da svoje video uratke , na prikladnom mediju, poklone Društvu. Ipak uredno se vodi i klasična, papirnata arhiva.

Izvješće Nadzornog odbora

Između dvije izvještajne Skupštine, Nadzorni odbor nije održao sastanak.

Nadzorni odbor u sastavu D. Kocijan Hercigonja, J. Žic i T. Flegar Ilijić zadovoljan je radom tijekom 2017. te se zahvaljuje svim djelatnicima Upravnog odbora na uloženom trudu i afirmaciji Društva.

Arhivski materijal Društva od 2003. do zaključno sa 2013. godinom, nalazi se u posjedu g. Ranka Žica. Nadzorni odbor i dalje smatra da se ta građa mora vratiti Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka.

Dubravka Kocijan Hercigonja

Jerko Žic

Tonica Flegar Ilijić

Izvješće časnog suda

ČASNI SUD DRUŠTVA KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA

Izvješće o radu Časnog suda Društva Krčana i prijatelja otoka Krka

Časni sud u protekloj godini nije održao sjednice, jer su Društvo u cjelini i njegovi članovi posebice radili u skladu sa Statutom Društva i opći mogućnostima u našoj domovini. Članovi su se već uobičajeno, osobno susretali ili telefonski usmeno kontaktirali i to napose u vrijeme održavanja sastanaka i svečanosti Društva, predavanja i drugih aktivnosti.

Prema tome, potpisani izvješćuje poštovane sudionike redovite Godišnje Skupštine i Upravu Društva da se djelatnost Društva u godini 2017. Odvijala u potpunom redu.

Zgb. 11. 12. 2017.

S poštovanjem, član Časnog suda Miljenko Pajalić

Blagajničko izvješće za 2017. godinu

Primitci         

Ukupno                           10.660,00

 Saldo blagajne

31.12.16.                          5.634,56

Sveukupno                   16.294,56

Izdaci             

Ukupno                                  8.150,90

 Saldo blagajne

12.12.2017.                        8.143,66

Plan rada u 2018

Godinu posvećujemo 900 g. od prvog spomena Krčkog kneza Dujma Frankopana 1118.g .

Izleti:

– Izlet   Frankopanski dvori: Fortičina, Gradec, Baćin dvor i Frankopanska kula u Krku

– Izlet 31. 5. 2018. u Dragu Bašćansku s postavljanjem spomen ploče V. Štefaniću ,

ili izlet u Poljica, sv. Fuska i Vrh ili izlet u Bohinj.

Društveni sastanci:

– T. Zebec, R. Bonifečić : Izabrana djela Nikole Bonifačića Rožina

– Tomislav Galović: O Dubašnici i njezinim ljudima knjiga II.

  1. Gržetić , T. Galović i P. Dujmović : Fra Vinko Fulgencije Fugošić

– Krk u HAZU- Rukopisi sa otoka Krka

– Tomislav Galović: Fra Anđelko Badurina

– Juraj Mužina: Fra Anton Juranić

– Danko Zelić. Institut za povijest umjetnosti : Narodne nošnje otoka Krka

– PROSLAVA 15 GODIŠNJICE DRUŠTVA u Jurandvoru

Financijski plan za 2018.

SAŽETAK

stanje 01. 01. 2018.                                7.000,00 Kuna

primitci ukupno :                                     7.500,00 Kuna

izdaci ukupno :                                           8.000,00 Kuna

stanje 31. 12. 2018.                                6.500,00 Kuna

Svi izvješaji o radu Društva su prihvaćeni, prihvatili smo i planove rada za 2018. godinu te PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU I VOĐENJU IZLETA I PUTOVANJA