O društvu Krčana

društvo gl ilat

Osamostaljenjem  države Hrvatske nakon Domovinskog rata zagrebački Krčani sjećaju se svijetlih dana svojih predaka u hrvatskoj metropoli,  okupljaju se i druže. To je urodilo osnutkom DRUŠTVA KRČANA  I PRIJATELJA OTOKA KRKA na osnivačkoj Skupštini u Zagrebu o sv. Luciji 13. prosinca 2003.g.  Pored okupljanja, druženja, pomaganja, održanja običaja i sl.  istaknuto mjesto u radu Društva zauzima održavanje tradicije, upoznavanje sa svojim otoka svog podrijetla na svim područjima. Uprava na čelu s dugogodišnjim predsjednikom gosp. Rajkom Rankom Žicom počela s organiziranjem sastanaka, predavanja pa i raznih fešta.

Pronađeni su primjerci Krčkih kalendara 1939. –’41 izdani u Zagrebu kao i 1952. –’54. izdani u New Yorku. Društvo je organiziralo i  uz financijsku pomoć subjekata sa Otoka   ostvarilo reprint tih 7 svezaka. Aktivno je surađivalo i pri izdavanju KRČKOG (VERBANSKOG) STATUTA  1388.g., a planiramo sa tvrtkom Glosa d.o.o. izdati reprint  i 8. sveska Krčkih kalendara koji je izdan u New Yorku 1955.g .

Društvo je okupilo niz poznatih osoba porijeklom sa Krka kao što su na primjer akademik Petar STRČIĆ,  dr.sc. fra Bonaventura DUDA,  prof.emeritus dr.sc. Danilo FERETIĆ i dr.

U 2012. g. Društvo povezalo se i s Knjižnicom i čitaonicom „Bogdan Ogrizović“ u Zagrebu gdje je počelo sa organiziranjem mjesečnih sastanaka s predavanjima s raznim temama vezanim uz naš otok. Predavači su  eminentni stručnjaci iz područja arheologije, geologije, književnosti,dizajna i povijesti.

Posebna je pažnja posvećuju  glagoljici,  i u suradnji s Društvom prijatelja glagoljice iz Zagreba i održavanju tečajeva glagoljice koje drži prof.dr.sc. Darko ŽUIBRINIĆ.

Organiziraju se izleti na otok, počevši od grada Krka, pa Baške s Bašćanskom stazom glagoljice, Malinske s Dubašnicom, Vrbnika, Omišlja i Punta. Sve su to zabilježili je u glasilu Društva VIJESTI

Žele se pobliže povezati sa subjektima sa Otoka i to prosvjetnim, kulturnim, športskim i tehničkim,

kako bi djelotvornije učestvovali u promičbi  našeg voljenog otoka.

 

DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA je rješenjem MINISTARSVA KULTURE RH uvršteno u listu onih koji su svojim djelovanjem postali nositelji nematerijalnog kulturnog dobra – UMIJEĆE ČITANJA, PISANJA I TISKANJA GLAGOLJICERJEŠENJENOSITELJI 1NOSITELJI 2

Sjedište Društva : 10000 Zagreb, Vukotinovićeva br. 5

Račun PBZ  HR7223400091110165194

POPIS ČLANOVA / ČLANICA TIJELA UPRAVLJANJA
„DRUŠTVA KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA“
Od zasjedanja skupštine društva 18. 3. 2019.

I. Predsjedništvo
Predsjednik: Juraj Mužina , Zagreb, Bukovački vijenac 15
Dopredsjednici: Željko Ždrilić i ŽeljkoBonefačić
Članovi predsjedništva:  Gordana Marcijuš , Srećko Fleischer i Božena Pavlić
Glavni tajnik:Nada Jagetić ,  tajnik Tihomir Šicel
Rizničar: Ivan Hrabrić
II: Nadzorni odbor
Predsjednica: Tonica Flegar Ilijić
Članovi: Žic Jerko i Dubravka Kocijan Hercigonja
III: Časni sud
Predsjednik: akademik Petar Strčić
Članovi: Miljenko Pajalić i Josip Udina

Likvidator:  Darinka Franolić Krulc

Počasni članovi Društva:  Ranko Žic i Danilo Feretić

 

Prstupiti Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka možete ako ispunite pristupnicu sa niže navedenim podatcima

DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA

Pristupnica

Vukotinovićeva 5, 10000 Zagreb,

www. drustvokrcana-pk.hr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ime i prezime

 . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . .

    OIB                        zanimanje              str.  sprema

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . .

adresa stanovanja                                  tel. broj

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . .

adresa stanovanja na Krku                   tel. broj 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . .

   e-mail adresa                               datum rođenja

 . . . . . . . . . . . . . .                      . . . . . . . . . . . . . . . . .

.datum                                          vlastoručni potpis  

GDPR

Dana 25. svibnja 2018. kreće obvezna primjena odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, poznatija i kao GDPR. Kako bismo i ubuduće bili u mogućnosti informirati Vas o zbivanjima vezanima uz rad Društva, potrebna nam je Vaša suglasnost. Stoga Vas molimo da ispunite dolje navedenu Izjavu o privatnosti i vratite ju povratnim odgovorom na ovaj mail.

Izjava o privatnosti – privola

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), obavještavamo Vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati sukladno Uredbi i primjenjivom nacionalnom zakonodavstvu.

Ja,        __________________________________________

ime, prezime i OIB

e-mail: __________________________________________

VIII. Skupština Društva Krčana i prijatelja otoka Krka

 

Izvještaj o radu Društva za 2018.g

Tijekom 2018. godine održali smo osam društvenih sastanaka, otišli na jedno studijsko putovanje i dva izleta.

Društveni sastanci:

 1. 1. 2018.  Knjžnica “Bogdan Ogrizović”, J. Mužina je predstavio život i djelo fra Antona Juranića iz Baške,   našeg najznačajnijeg  franjevaca trećoredaca- glagoljaša iz XVIII. stoljeća
 2. 2. 2018. Knjižnica “Bogdan Ogrizović”, dr. sc. Tvrko Zebec, dr. sc. Berislav Horvatić , dr. sc. Tanja Perić Polonijo i Damir Kremenić predstavili su  knjigu IZABRANA DJELANIKOLE BONIFAČIĆA ROŽINA
 3. 3. 2018.  knjižnica “Bogdan Ogrizović”, NARODNE NOŠNJE OTOKA KRKA .Slijed narodnih nošnji sa našeg otoka od praslavenske  Kotige  pa sve do “merikanske ” nošnje sa početka XX. stoljeća predstavio nam je Damir Kremenić
 4. 4.  2018. knjižnica “Bogdan Ogrizović”, Dr. sc. Nikola Tvrtković je održao predavanje pod nazivomŽivotinje otoka Krka, osobitosti i nepoznato”
 5. 5. 2018. Velika dvorana Matice hrvatske, društveni izleti 2017.-projekcija filmova sa izleta u 2017. godini (Sv. Vid -Miholjice i Dubašnicu i Putovima Frankopana) .
 6. 9.  2018. knjižnica Bogdan Ogrizović J. Mužina 900 godina od prvog spomena Krčkog kneza Dujma. Podsjetili smo se na  krčke kneževe  od Dujma 1118. g do Ivana VII. Frankopana, 1480. Godine.
 7. 10. 2018. god. Velika dvorana Matice hrvatske mr. sc . Marinko Barbiš, 600 GODINA MAJKE BOŽJE GORIČKE. Majka Božja Gorička, hodočasničko svetište pored Jurandvora, jedno je od najstarijih u Hrvatskoj, a najveće u Krčkoj biskupiji. Pogledali smo film “Majka Božja Gorička: Šest stoljeća tajanstvene prisutnosti”
 8. 12. 2018.  u knjižnici “Bogdan Ogrizović”15 GODINA DRUŠTVA KRČANA I PRIJATELA OTOKA KRKA

Društveni sastanak  na kojem smo se  podsjetili na naših prvih 15 godina provedenih u Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka.

Putovanja:

 1. 9. 2018. STUDIJSKO PUTOVANJE u Krk, Vrh i Žgombići. U gradu Krku smo uz pomoć vlč. Zvonimira Seršića razgledali Krčku katedralu  sa  kapelom sv. Barbare koju je dao izgraditi Ivan VII.  Frankopan. Razledali smo i sakristiju u crkvi sv. Kvirina sa Frankopanskom palom iz 1475.godine. Posjetili smo  Frankopanski kaštel koji su stanovnici grada počeli graditi 1191. godine za vladavine kneza Bartola I.  i kneza Vida I.
 2. 5. 2018. Izlet na Bled i Staru fužinu i upoznali se sa povijesti tog dijela Slovenije
 3. 12. 2018. Na dan Sv. Lucije otišli smo u Jurandvor  u restoran “Burin“, uz jelo i piće proslavili naš 15-ti rođendan.

Ostali događaji:

1.6.2018. DRAGA BAŠĆANSKA otkrivena je spomen-ploča dr. sc., dr. h. c. Vjekoslavu Štefaniću prof.

Dva puta smo posjetili  Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu : 21. 2. 2018. Dani otvorenih vrata i 19. 11. 2018. izložbu “HRVATSKA GLAGOLJICA”

 

Predsjednik Društva Krčana i prijatelja otoka Krka – Juraj Mužina

Izvješće Glavne tajnice za 2018. Godinu

 

Na današnji dan Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka ima 106 aktivnih članova.

Sukladno statutu Društva za kvorum je nužna nazočnost 30% članova, pa na ovoj Skupštini potreban broj prisutnih za zadovoljavanje kvoruma je 32 .

U 2018. godini Društvo je digitaliziralo bazu podataka članstva, čime se postigla dostupnost svih zakonom propisanih podataka u stvarnom vremenu.

U 2018. godini Društvo je održalo sedam društvenih sastanaka (predavanja) iz područja kulture, povijesti i života otoka Krka, organiziralo posjete izložbama i knjižnicama, sudjelovalo na raznim ostalim događanjima vezanim uz otok Krk.

Društvo je tijekom 2018. godine organiziralo tri putovanja za članove Društva.

Predsjedništvo Društva imalo je redovite radne sastanke , prosječno jedan mjesečno.

Društvo je izdalo 2 Vijesti u 2018. godini.

Glavna tajnica Društva Krčana i prijatelja otoka Krka

Nada Jagetić

 

Blagajničko izvješće za 2018. godinu

Na dan 1. 1. 2019. stanje na kunskom računu iznosi 10.434,00 kuna

RASHODI Troškovi banke     577,48
Prijevoz i pošta  2.681,60
Reprezentacija     300,00
Uredski i materijalni troš.  5.914,95
Ostali troškovi     800,00
UKUPNO 10.274,03

 

PRIMICI Članarine  5.360,00
Donacije  6.115,80
Kamate banke        0,41
UKUPNO 11.476,21

 

Na dan 31. 12. 2018. stanje na kunskom računu iznosi 11.145,37 kn, a u blagajni 490,65 kuna.

 

Blagajnik

Ivan Hrabrić Gaudencije

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

 

Između dvije izvještajne Skupštine Društva Krčana i prijatelja otoka Krka, Nadzorni odbor nije imao potrebu održati sastanak.

Nadzorni odbor u sastavu Dubravka Kocijan Hercigonja, Jerko Žic i Tonica Flegar Ilijić zadovoljan je radom društva tijekom 2018 te se zahvaljuje svim djelatnicima Upravnog odbora na uloženom trudu i afirmaciji Društva.

Želja nam je da se društvo razvija i dopunjuje sa novim, a naročito „mlađim“ članovima, što bi doprinjelo još širem djelovanju.

U Zagrebu, 10.3.2019., Dubravka Kocijan Hercigonja, Jerko Žic, Tonica Flegar Ilijić

Napomena:

Da se ne zaboravi. Od osnutka 2003. do zaključno sa 2011. Godinom, arhivski materijal Društva nalazi se u posjedu g. Ranka Žica. Nadzorni odbor i dalje smatra da se ta građa mora vratiti Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka.

 

 

IZVJEŠĆE ČASNOG SUDA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

 

Časni sud u 2018. godini nije održao niti jednu sjednicu, jer su Društvo i njegovi članovi radili u skladu sa statutom Društva i općim mogućnostima u našoj domovini. Članovi su se uobičajeno osobno susretali ili telefonski kontaktirali, napose u vrijeme održavanja sastanaka i svečanosti Društva, predavanja i drugih aktivnosti.

Prema tome, potpisani izvješćuje poštovane sudionike Skupštine i Predsjedništvo Društva da se djelatnost društva u 2018. godini odvijala u potpunom redu.

U Zagrebu, 18.3.2019. godine ,

član Časnog suda – Miljenko Pajalić

 

 

 

Plan rada Društva za 2019. godinu

Društveni sastanci:

 • 31. 1. 2019 u knjižnici  “Bogdan Ogrizović” predstavljanje knjige KRČKA KULTURNA BAŠTINA autora  Antona Bozanića, Tomislava Galovića i Igora Žica.
 • 10. 4. 2019. Matica hrvatska , Velika dvorana 18h

Nikola Albaneže predstavlja film o Mili Kumbatović : Dnevnik jedne jeseni

 • Svibanj 2019.knjižnica Bogdan Ogrizović Put oko Krka kopnom i morem
 • Rujan 2019. knjižnica Bogdan Ogrizović predstavljanje knjige Fugošić
 • Studeni/prosinac 2019. knjižnica Bogdan Ogrizović predstavljanje knjige O Dubašnici i njezinim ljudima II.dio

Putovanja:

 • 21. 2. 2019 Rijeka, Sveučilišna knjižnica kako bi razgledali izložbu GLAGOLJICA (Branko Fučić, V. Ekl i I. Emili) i izložbu fotogafija, Akademik iz kontejnera- ki je Branko Fučić? (Petar Trinajstić).Na kraju izleta posjeta Frankopanskoj utvrdi Trsat.
 • 25. 5. 2019. Put oko Krka brodom
 • 5. listopad 2019. glagoljaštvo u Godešiču i Škofja Loka

Predsjednik Društva Krčana i prijatelja otoka Krka – Juraj Mužina

Financijski plan Društva za 2019. godinu

Početno stanje:

 1. 12. 2018. stanje na kunskom računu iznosi 11.145,37 kn, a u blagajni 490,65 kuna.

Plan za 2019. godinu:

PRIMICI ČLANARINE 5.500,00
DONACIJE 6.000,00
UKUPNO 11.500,00
RASHODI Troškovi banke 500,00
Prijevoz i pošta 1.000,00
Reprezentacija 1.200,00
Uredski i materijalni troškovi 6.000,00
Ostali troškovi 800,00
UKUPNO 9.500,00

 

Predsjednik Društva Krčana i prijatelja otoka Krka – Juraj Mužina

Svi izvješaji o radu Društva su prihvaćeni.
Prihvatili smo i planove rada i financija za 2019. godinu