Najave

Sazivam XIII. izbornu skupštinu   

Društva Krčana i prijatelja otoka Krka

5.3.2024. u 18 sati u maloj dvorani Matice hrvatske 

Matičina ul. br. 2., Zagreb

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione komisije
 3. Usvajanje zapisnika s XII. skupštine Društva
 4. Izvješće o radu Društva u 2022. godini
 5. Izvješće glavne tajnice za 2022. godinu
 6. Izvješće nadzornog odbora za 2022. godinu
 7. Izvješće suda časti za 2022. godinu
 8. Financijsko izvješće za 2022. godinu
 9.   Proglašavanje novog počasnog člana Društva i dodjela zahvalnice
 10. Izbor novih članova Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti
 11. Plan rada Društva u 2024. i 2025. godini
 12. Financijski plan za 2024. i 2025. godinu
 13. Razno

Zagreb 23.2.2024.

Predsjednik Društva : Tihomir Šicel