XXII DRUŠTVENI SASTANAK

                 U OKVIRU CIKLUSA “KRK U ZAGREBU”-

 U knjižnici i čitaonici Bogdan Ogrizović 19. 2.2015.  održana su  predavanja  sa temom

KOLEDVA NA OTOKU KRČKOM  – DUBAŠLJANSKI KOLEJANI

 predavanja su održali

dr. sc. Tomislav Galović   o koledvi u našim krajevima i  povjesti kolejana u Dubašnici

i Robert Anton Kraljić  o upravo  završenim “Dubašljanskim kolejanima  2014.-2015.”   

Kolejanske užance su  na Dubašnici vrlo stare i vrlo rijetke, održavaju se tek svakih 20 do 30 godina.

Na Stipanje 26. 12. 2015.  na popodnevnoj misi su nazočili sopci, tancaduri i kantaduri, te muži i mladići “ki će ćapat” kralja i kraljicu .

To je bila prva Kolejanska užanca u 21. stoljeću.

Samo koledvanje je započelo 2. 1. 2015. u Portu i nakon obilaska svih dubašljanskih sela,  završilo  je 16. 1. 2015. u Malinskoj.

Dan velikog kolejanskog pira  je započeo 18. 1. 2015. u 8 i pol na lukobranu a završio u Hotelu Malin,  dan kasnije.