STUDIJSKO PUTOVANJE

u Krk, Vrh i Žgombići   29. 9. 2018.

U gradu Krku smo uz pomoć vlč. Zvonimira Seršića razgledali Krčku katedralu  sa  kapelom sv. Barbare koju je dao izgraditi Ivan VII.  Frankopan. Razledali smo i sakristiju u crkvi sv. Kvirina sa Frankopanskom palom iz 1475.godine

Posjetili smo  Frankopanski kaštel koji su stanovnici grada počeli graditi 1191. godine za vladavine kneza Bartola I.  i kneza Vida I.

Poslije ručka u Vrhu,  uputili smo se  za Žgombiće u crkvicu sv. Andrije, gdje nas je vlč. Nikola Radić upoznao sa nastankom i sadržajem teksta darovnice kneza Ivana VII. Frankopana crkvici svetog Andrije koja je napisana u selu Sršići 1454. godine.