Frankopani 1118. – 2018.

Frankopanski kaštel Krk

Društveni sastanak  21. 9.  2018. u knjižnici Bogdan Ogrizović

900 godina od prvog spomena Krčkog kneza Dujma

Podsjetili smo se na  krčke kneževe  od Dujma 1118. g do Ivana VII. Frankopana, 1480. godine.