Nakladništvo u Općini Malinska-Dubašnica

 4. 12. 19.  u knjižnici „Bogdan Ogrizović“ održan je 54. društveni sastanak sa temom:

“Nakladništvo u okrilju Općine Malinska- Dubašnica”

Robert Anton Kraljić je opisao  nakladničke projekte .

Tomislav Galović : O DUBAŠNICI I NJEZINIM LJUDIMA I i II, Milan Radić. VOLJENOJ VALI, Anđelko Badurina: INVENTAR SAMOSTANA SV. MARIJE MAGDALENE U PORTU NA OTOKU KRKU, Perica Dujmović-Tomislav Galović PLOVANSKA CRIKVA SVETOGA APOLINARA, Ivan Botica-Vinko Kovačić- Kristijan Kuhar: KNJIGE POSINOVLJENJA, NOVICIJATA I ZAVJETOVANJA FRANJEVACA TREĆOREDACA GLAGOLJAŠA OTOKA KRKA, Anton Bozanić: DUBAŠNICA te MIHOLJICE I SVETI VID, Tomislava Bošnjak Botica, Ivan Botica i Tomislav Galović: HRAVTSKOGLAGOLJSKI NOTARIJAT OTOKA KRKA – NOTARI DUBAŠNICE Sv.1. Glasilo općine NAŠI ZVONI , te niz brošura.

U nastavku je dr.sc. Tomislav Galović doc. predstavio svoju  upravo izašlu knjigu „O Dubašnici i njezinim ljudima II.“,  kao najnoviji primjer tog nakladništva.