X. SKUPŠTINA DRUŠTVA

DRUŠTVO KRČANA I PRIJATELJA OTOKA KRKA

održalo je 21. 9. 2021 u zgradi MH u Matičinoj 2 svoju

X. REDOVITU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU

skupština pod maskama
skupština pod maskama

sa dnevnim redom:
1.  Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione komisije
2.   usvajanje ZAPISNIKA  SA 9. SKUPŠTINE 9. 3. 2020.
3.   usvajanje IZVJEŠĆA O RADU DRUŠTVA U 2020.
4.   usvajanje  IZVJEŠĆA GLAVNE TAJNICE
5.   usvajanje BLAGAJNIČKOG IZVJEŠĆA

skupština pod maskama

6.   usvajanje IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA
7.   usvajanje IZVJEŠĆA ČASNOG SUDA
8.   usvajanje PLANA RADA za 2021. godinu
9. usvajanje FINANCIJSKOG PLANA za 2021. godinu
10. primjedbe i prijedlozi