IX. SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

IX.REDOVNO IZVJEŠTAJNO ZASJEDANJE SKUPŠTINE DRUŠTVA I IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

održalo se 9. 3. 2020.  u Zagrebu u zgradi Matice hrvatske sa dnevnim redom:

 1.  izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacione  komisije
 2.  usvajanje ZAPISNIKA SA 7. SKUPŠTINE 18.3. 2019.
 3.  usvajanje IZVJEŠTAJ O RADU DRUŠTVA U 2019.
 4.  usvajanje izvješća GLAVNE TAJNICE
 5.  usvajanje BLAGAJNIČKOG IZVJEŠĆA
 6.  usvajanje IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA
 7.  usvajanje IZVJEŠĆA ČASNOG SUDA
 8.  izbor ČLANOVA PREDSJEDNIŠTVA , NADZORNOG ODBORA,ČASNOG  SUDA I LIKVIDATORA
 9.  usvajanje PLANA RADA U 2020.
 10.  usvajanje FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.
 11.  primjedbe i prijedlozi