BILJNI POKROV OTOKA KRKA

 

18. veljače 2020. u knjižnici “Bogdan Ogrizović” , održano je predavanje Zdravka Furlana prof. sa naslovom

Biljni pokrov otoka Krka

 

Predstavljen je nastanak biljnog pokrova na otoku Krku. Dan je pregled biljnog svijeta od sjevera do juga otoka, s osvrtom na stanište pojedinih biljnih vrsta.