15 GODINA DRUŠTVA KRČANA I PRIJATELA OTOKA KRKA

Društveni sastanak  na kojem smo se  podsjetili na naših prvih 15 godina provedenih u Društvu Krčana i prijatelja otoka Krka održan je dana 5. 12. 2018.  u knjižnici “Bogdan Ogrizović”,

Nakon sastanka upoznali smo se sa  planom proslave našeg 15. rođendana  na dan Sv. Lucije 13. 12. 23018.   u Jurandvoru.