Malinska-Dubašnica čuvanje povijesne i kulturne baštine

“Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka” održalo je svoj XXXVII. društveni sastanak   27. 4. 2017. u knjžnici “Bogdan Ogrizović”

Tema sastanka: Očuvanje povijesne i kulturne baštine na području Općine Malinska-Dubašnica

Predavač: Robert Anton Kraljić, općinski načelnik