NARODNE NOŠNJE OTOKA KRKA

 

XLIII. društveni sastanak

 Slijed narodnih nošnji sa našeg otoka od praslavenske  Kotige  pa sve do “merikanske ” nošnje sa početka XX. stoljeća predstavio nam je

Damir Kremenić

23. ožujka  u knjižnici “Bogdan Ogrizović”,