ZBOR MALINSKA – DUBAŠNICA u Zagrebu

Središnji samostan Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša sv. Franje Ksaverskog

Crkva sv. Franje Ksaverskog            1. 2. 2015. god.

 Staroslavensku misu je predvodio župnik fra Vice Blekić a ČETVEROGLASNI  MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR MALINSKA – DUBAŠNICA je otpjevao staru  dubašljansku misu na hrvatsko crkvenoslavenskom jeziku. Ta se  misa pjevala na Dubašnici do pred 60-tak godina.

Zbor pod vodstvom gosp. Ive Šabalje, ugostili su Samostan sv. Franje Ksaverskog, MPZ Bašćina i Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka.