XIX MJESEČNI DRUŠTVENI SASTANAK

insula aurea logo

XIX. REDOVNI MJESEČNI DRUŠTVENI SASTANAK U OKVIRU CIKLUSA KRK U ZAGREBU

Krk crkvica ispod vele place
Krk – crkvica ispod Vele place

Održan je u Knjižnici i čitaonici „Bogdan Ogrizović“, Preradovićeva 5,    29. listopada 2014. g.

Tema predavanja:

URBANI CENTRI OTOKA KRKA
OD PRAPOVIJESTI DO RIMSKE DOMINACIJE

predavanje je održala prof. dr. sc. Aleksandra Faber