Arheološka zbirka Cickini

arh-zbirka-cickiniU Svetom Vidu- Miholjice je u sklopu proslave zaštitnika mjesta sv. Mihovila,  Načelnik općine Robert Antun  Kraljić otvorio je, a vlč.  Ivan Turčić posvetio  Arheološku zbirku Cickini u Peknjici. Arheolog Ranko Starac je iznio niz podataka o samom nalazištu  Cickini  gdje su otkrivena crkva i stambeni objekti iz V. i VI st.,  te nas informirao o pronađenim artefaktima sada izloženim u novouređenom  izložbenom prostoru.